Peuter-kleuter

De peuter leert lopen, klimmen, rennen en springen. Het kind wil langzaamaan alles zelf doen en wordt steeds zelfstandiger. Alles gaat met vallen en opstaan. Het komt voor dat peuters de vaardigheden passend bij hun leeftijd niet of onvoldoende beheersen, of prikkels van buitenaf moeilijk kunnen verwerken. Dit kan hen beperken in het spel en contact met leeftijdgenootjes.

De inzet van een kinderfysiotherapeut kan zinvol zijn wanneer

– uw kind moeite heeft met grof motorische vaardigheden, bijv. klimmen, klauteren,fietsen driewieler,staan één been
– onhandigheid, uw kind valt veel
– motorische ontwikkelingsachterstand
– moeite met puzzelen, aan- en uitkleden, zelfstandig eten
– verschillen in de linker- en rechter lichaamshelft
– bewegingsangst, voorzichtig en terughoudend is met bewegen
– opvallende motoriek: tenenloper, sterk naar binnen lopen met de voeten
– orthopedische problemen
– gespannen/te actieve kind
– slappe/te rustige kind