Meteen naar de inhoud

Fit 4 Fun

Fit 4 Fun

Het Fit 4 Fun programma is een gevarieerd sportprogramma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen van kinderen met overgewicht samen met hun ouders/verzorgers. ZoHealthy biedt het Fit 4 Fun programma aan voor kinderen in de leeftijd van 8-16 jaar in de gemeenten Oosterhout, Drimmelen. Kindfit is een van de betrokkenen zorgprofessionals die aan het programma verbonden is.

Op naar een gezonde leefstijl

Uw zoon of dochter gaat samen met u proberen om een gezondere leefstijl aan te leren. Door kleine veranderingen in eet- en leefgewoonten aan te brengen, kunnen de kinderen blijvend een gezond gewicht bereiken. Daarnaast gaat uw kind meer bewegen/sporten met de buurtcoach en de kinderfysiotherapeut. En wordt gekeken naar een passende aansluiting bij een sportvereniging wanneer dit niet het geval is. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen nu en in de toekomst vaak worden voorkomen.

Kinderfysio Oosterhout Kindfit

Wat houdt het programma in?

Het Fit4Fun programma duurt in totaal 1,5 jaar en bestaat uit 3 fasen.

De eerste intensieve fase (6 maanden) bestaat uit 2x per week een leuke en zeer afwisselend sportprogramma, met een aantal keren een ouder- en kinderbijeenkomst in een groep. Daarnaast zijn er nog individuele gesprekken met een psycholoog en diëtiste.

In de tweede fase van het programma (6 maanden) komen de kinderen 1x per week voor het sporten bijeen en sporten de kinderen 1x per week bij een eigen sportvereniging.

De follow up fase begint gelijk met de tweede fase en bestaat uit (totaal één jaar) en bevat vier voortgangsbesprekingen en een vragenformulier na twee jaar.

Team van zorgprofessionals

U en uw kind hoeven het niet alleen te doen! Bij het creëren van een positieve leefstijl, worden u en uw kind ondersteunt en begeleidt door een team van zorgprofessionals. Het team bestaat uit: diëtist, kinderfysiotherapeut, psycholoog, buurtsportcoach van de gemeente en natuurlijk u als ouder.

Vergoeding

Het merendeel van de kosten van Fit4Fun wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is echter verschillend per zorgverzekeraar en afhankelijk van een aanvullende verzekering. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar. Er is een ouderbijdrage van 15 euro per maand.

Meer info en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via  overgewicht@zohealthy.nl of bellen naar (0162) 247777.

Voor de begeleiding kunt u zich rechtstreeks aanmelden of doorverwezen worden via uw zorgverlener. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek.

Contact

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Openingstijden:

Maandag: 13.00u – 17.30u

Dinsdag: 8.30u – 19.00u

Woensdag: 8.30u – 19.00u

Vrijdag: 9.30u – 17.30u

Gegevens: 

Annemie Bogmans-Jansen

MSc Kinderfysiotherapeute

tel. +31 6 33 13 47 64

e-mail info@kindfit.nl