Kinderfysiotherapie

Kinderen zijn volop in beweging op allerlei gebieden en over het algemeen verloopt een motorische ontwikkeling spelenderwijs. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt. Soms kan het zijn dat een kind echter belemmerd is in zijn motorische ontwikkeling. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling bij een kinderfysiotherapeut.
Kinderfysiotherapie is er voor baby’s, peuters, kinderen en adolescenten van 0 tot 18 jaar. 
Materiaal 1

Intake en onderzoek

Allereerst wil de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau van uw kind krijgen. Zij verzamelt informatie bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen die informatie geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Aan de hand van deze informatie onderzoekt zij het kind en voert testen uit. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Het stimuleert de motorische functies en vergroot het plezier in bewegen. Materialen 4

Materialen 9    Materialen 5