Kwaliteit

Kinderfysiotherapie praktijk Kindfit hecht waarde aan kwaliteit. Als Master kinderfysiotherapeut sta ik geregistreerd in het kwaliteit register van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie) en het NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie). Voor u betekent dat: de zekerheid van een vertrouwde dienstverlening en de zekerheid van bijscholingen. Tevens sta ik geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), dit register geeft inzicht in de bevoegdheden van de zorgverlener.

Kindfit

Kindfit is zowel op de locatie in Oosteind als in Oosterhout goed voorzien van de juiste onderzoek- en behandelmaterialen. Er wordt samengewerkt met Fysiopraktijk Kiesfit en de collega’s van PMC Pasteurlaan in Oosterhout. Samen onder één dak: dat houdt in, korte lijnen en een efficiënte communicatie met de andere zorgaanbieders -zoals huisarts en thuiszorg. Mocht het nodig zijn, dan is dat uiteraard in uw voordeel. Ook met andere zorgverleners in regio Oosteind en Oosterhout onderhouden wij goede contacten.

Uw visie van de praktijk

Omdat voor de praktijk de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zo belangrijk is toetsen wij deze kwaliteit op continue basis.
Uw ervaring als patiënt dus van essentieel belang! Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren maken we gebruik van een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV). Via dit bureau worden vragenlijsten naar patiënten gestuurd die binnen onze praktijk zijn behandeld. Deelnemen aan dit onderzoek gebeurt uiteraard op vrijwillige basis.

Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting.
De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Fysio Prestatie Monitor door te mailen naar support@fysiomonitor.nl